25 Ekim 2014 Cumartesi

1 Muharrem 1436


Hayırlara vesile olur inşallah.

İstiklâl Takvimi'nden.


24 Ekim 2014 Cuma

Sultaniyegâh Peşreviİnsana kendi manasını buldurabilecek bir müzik var elimizde. Bu topraklardan çıkan yegane müzik, sanat müziğimiz. Bizden, bize. Pop müzik vakit doldurur, insanı oyalar, konforludur, kafa yormaz. Sanat müziği, insanı insanlığını keşfe götürür. Derindir, derinleştirir. Peşrevde yahut saz semaisinde hissedilecekleri başka bir müzik sunamaz. Sistemi olan tek müzik sanat müziğimiz. Gerisi sistemin müziğidir.
- Yağız Gönüler

Sultaniyegâh Peşrevi
Beste: Refik Fersan
Tanbur: Murat Aydemir
Kemençe: Derya Turkan


Severim her güzeli senden eserdir diyerekGüfte: Bedri Ziyâ Aktuna
Beste: Lem'î Atlı
Makâm: Hicâz

Severim her güzeli senden eserdir diyerek
Koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek
Çekerim sîneye her cevri kaderdir diyerek
Yanarım ömrüme vallāhi hederdir diyerek


Tekke'den Meclise: Sıra Dışı Bir Çelebi'nin Hatıraları


Hazreti Mevlânâ’nın torunlarından Veled Çelebi’nin Konya’dan İstanbul Bahariye Mevlevihânesi’ne varan yolu… Sultan Reşad tarafından Konya Mevlânâ Dergâhı portnişinliğine getirilmesi… I. Dünya Savaşı Suriye Cephesi’ndeki askerlerin maneviyatını artırmak üzere kurulan Mücahidîn-i Mevleviyye Taburu’na Sultan Reşad’ın iradesiyle kumandan tayin edilmesi… İttihat ve Terakki’nin hükümetten uzaklaştırılmasıyla Sultan Vahdeddin’in “post”a Abdülhalim Çelebi’yi getirmesi ve Veled Çelebi’nin görevden alınması… Şura-yı Devlet azalığına seçilmesi… Millî Mücadele hareketine katılması… Ve nihayet yeni hükümette bilfiil 20 yıl milletvekilliği yapması…


Saray ve tarikat çevreleri arasında geçen çalkantılı seneler ve şeyhlikten milletvekilliğine varan bir “seyr-i sülûk” hikâyesi… Veled Çelebi, sıra dışı bir “Meşrutiyet Çelebisi” olarak İttihatçıların, Sultan Reşad, Yusuf İzzeddin, Abdülmecid’in izzet ve ikramına, “Mevlânâ’dan başka hiçbir çelebinin mazhar olmadığı iltifata” nail oldu. Yakın dönem Türkiye’sinin siyaset ve tasavvuf hayatına Şeyh Efendi’nin penceresinden bakmak için buyurun…

Detaylı bilgi için:
timas.com.tr/kitaplar/tarih/hatirat/hatirat/tekkeden-meclise.aspx


23 Ekim 2014 Perşembe

1917'den: Türk süvarileri Filistin'de1917'den: Türk süvarileri Kudüs yakınlarında1916'dan: Türk birlikleri El Ariş'te


El Ariş; Kuzey Mısır'da, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde, Akdeniz kıyısında bulunan bir vaha ve liman kenti.


1917'den: Türk askerleri Gazze'de1917'den: Türk makineli tüfekleri Gazze hattında1917'den: Türk ordusu Filistin'de1917'den: Türk subayları Filistin menzilinde1917'den: Beerşeba'da Türk Süvari Birliği sahra hastanesi1917'den Filistin'e sevkedilen Türk birliklerinin trenle Beerşeba'ya gelişi ve karşılanmaları


Beerşeba; İsrail'in güneyinde bulunuyor. Necef Çölü'nün en büyük şehri, başkenti.


1917'den: Hilal-i Ahmer (Kızılay) Filistin'de1914'ten: Üzerinde Kanal Harekatı'nda Türk ordusuna ait bir şamandıra olan kartpostal


Kartın sağındaki yazı: "One of the pontoons in which the Turks attempted to cross the Suez Canal in. Note the shell holes in the side."

Tercüme: "Türklerin içinde Süveyş Kanalı'nı geçmek için kullandıkları bir şamandıra. Yantaraftaki kovan deliklerine dikkat."