TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

15 Mart 2009 Pazar

Vira Bismillah


"Hakikati seviniz, o da sizi sever; hakikati arayınız, o da sizi arar ve [isterse] üstüne yalan, Çin setleri gibi kalın duvarlar örsün, altında kalan hakikat bir ince iniltiyle, bir hafif rüzgar dalgasiyle, herhangi bir küçük işaretle mevcudiyetini bildirir: "Buradayım!" der."

Peyami Safa
(Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)

1 yorum: