13 Temmuz 2009

II.Abdülhamid Döneminde İstanbul'da Alenen İçki ve Kumarın Yasaklanması

II.Abdülhamid Han döneminde İstanbul sınırları içerisinde alenen içki içilmesi ve kumar oynanmasını yasaklayan belgeyi bizzat nakşediyorum. Bu belgenin, gündemimizde olan Kutsal Emanetler(kutsal bölge) ve içki konusunu ne kadar yakından ilgilendirdiğini de okuyacaksınız. Yorum ve açıklamaları en alta düşeceğim.

***

Yıldız Saray-ı Hümayunu

Baş Kitabet Dairesi

Biri Aksaray'da Laleli Cami-i Şerifi civarında ve diğeri Şehzadebaşı'nda İslam mahallesinde olmak üzere bu kere 2 adet meyhane açılmasına teşebbüs olunduğu zat-ı şahanelerinin kulağına gitmiştir. Bu hal ve hürriyet müsavat hususlarında suistimal derecesinde ileri gitmek demek olup, çünkü dinen caiz olmayan hallerden sakınmak gerektiğine göre böyle, camilerin yanlarında ve İslam mahallesinde meyhane açılması gibi, kurallara aykırı teşebbüslere müsaade edilemez. Ayrıca içkinin, gürültüye sebep olan ve çoğunlukla insanları cinayete sevk eden yönü olmasına nazaran, meyhane sayısının çoğalması sükunetin muhafazası ve memleketin asayişi bakımından zararlı olduğu gibi, bazı yerlerde şer'i şerife aykırı bir takım hanelerin de açılmakta olduğu rivayet edildiğinden, bu tür şeylere mani olacak tedbirlerin alınması hususunda Şehremaneti ile Zaptiye Nezareti'ne tebligat yapmak üzere hükümetçe bir karar verilmesi Padişahımız efendimiz hazretlerinin emir ve iradeleri gereğindendir.

Saray Başkatibi
Tahsin
17 Ekim 1900

Belge No. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Hususi, 57. 22 C 1318

Ayrıca bkz:
Prof. Dr. Vahdettin Engin,Sultan II. Abdülhamid Han ve İstanbul'u, İstanbul 2008, s. 104


***

Kalın harflerle yazdığım yerler(2 kelime) konuya ışık tutar niteliktedir. Camilerin yanlarında içki içilmesi ve dahi satılması yasaklanmıştır. Kaldı ki Kutsal Emanetler'in dibinde içilsin. Terbiyesizlik...

22 C 1318 demek 17 Ekim 1900 tarihinin Hicri takvime göre yazılmış şeklidir
. Kataloglarda arama yaparken kolaylık olması açısından konulmuştur.

www.devletarsivleri.gov.tr sitesinden arama yapabilirsiniz fakat biraz zahmetli bir iş. Aradığınız belgenin adını, türünü, detayını ve tarihini iyi bilmeniz lazım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.