08 Şubat 2012

"Sen bilmezsin, padişahın bilir"


"...Padişah, Napolyon'un mektubundan ve elçisinden memnun olduğu kadar hediyelerinden de memnun kalmıştı. Bu hediyeler arasında Bonapart'ın tasviri (resmi) de vardı. Selim çok samimi bir ifade ile Sadrazamına ihtisasını bildirmekte kusur etmemiştir."

"Benim Vezirim;
Françe İmparatorunun hediyelerinden mahzuz oldum. Hususiyle tasvirlerinden haz eyledim. Bana tasvirlerini irsal eylemek (göndermek) pek büyük dostluk ve hulusu(samimiyet) izhar eylemektir.(göstermektir). Avrupa'da dost dosta tasvir hediye eylemek mutena âdettir. Sen bilmezsin. Hele bu muamelelerinden memnunum. Benim dahi mahsus yaptırdığım kendi tasvirim vardır. Büyük levhadır. Anı(onu) İmparator dostuma irsal eyliyeceğim. Aceba elçiye teslim eylesek irsal edebilir mi, istifsar ve istişare eylesün( sorsun ve danışsın) Reis Efendi tercemanı çağırup söylesün elçi Sebastiyani dostumuz vasıtasiyle gitse güzel olur..."

Kaynak: Enver Ziya Karal , Selim III'ün Hatt-ı Humayunları TTK 1999 syf. 92-93.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.