29 Mart 2012

30 Mart 1432

Mehemmed b. Murād Hān muzaffer dāimā

30 Mart 1432'de[1] cihana teşrif etmiş ve cihan padişahı olmuş Fatih Sultan Mehmed'in, tarihe geçmiş bazı sözlerini paylaşıyoruz.


"Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim."

"Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!"

"Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim."

"Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz."

"Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz."

"Benim kudretimin ulaştığı yere, onların hayalleri bile ulaşamaz!"

"Biz toprakları değil, gönülleri feth etmeye gidiyoruz."

"Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok eğer padişah ben isem, size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz!"
(Hristiyan ordusunun ilerleyişini haber alması üzerine, tahtı kendisine bırakıp Manisa'ya çekilen babası Sultan II.Murad'a yazdığı mektuptan. 12 yaşındayken.)

"Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır."
(İstanbul'un fethi sırasında orduyu çiçeklerle karşılayan Bizanslıların yanlışlıkla Akşemseddin'i padişah sanıp ona gitmeleri ve onun da halka Fatih'i işaret etmesi üzerine.)

"İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir."
(Bkz: Sultan Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi)

[1]Franz Babinger, Mehmed der Eroberer, Piper Kitabevi, Münih 1987, s.8.
Derleme: Yağız Gönüler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.