26 Mayıs 2012

Darüssaade ağaları

Darüssaade ağaları, eğitim açısından pek seçkin kişiler değillerdi, ama sultana bağlılıkları sayesinde, hatta bazen sultana söz geçirebildikleri için nüfuzlu insanlardı; bu nüfuzun 19.yüzyılın son çeyreğinde tepki çekmeye başlamış olması dikkat çekicidir. Abdülhamid'i tahta geçiren grubun, kendisinden açıkça ağaların nüfuzunu azaltmasını isteyip istemediğini bilemiyoruz, fakat böyle bir talebin yapılmış olması çok muhtemeldir. Bununla birlikte, Abdülhamid'in Meşrutiyeti askıya aldığı yıllarda siyahi musahiplerin tekrar eski konumlarına döndüklerini tespit ediyoruz.

II.Meşrutiyet denemesinde, yani V.Mehmed Reşad tahta geçtiğinde ağanın tamamen sultana bağımlı gücü azaltıldı ve saray teşkilatı yeniden düzenlenirken darüssaade ağasının rütbesi ve dolayısıyla teşrifattaki yeri düşürüldü, resmi törenlere katılmaktan men edildi ve nüfuzlu konumu hemen hemen ortadan kalktı.

Hakan T.Karateke
(Padişahım Çok Yaşa!, Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler,
Kitap Yayınevi, Mart 2004, İstanbul Sf: 91-92.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.