25 Kasım 2012

Haydarîler ve Hülâgu

(Bir Haydarî, Nicolas de Nicolay'dan)

Belhî'nin zamanında Kalenderler Şâm'daki tep sapkın derviş grubu değildi. Kente 655/1257'de Haydariler geldi. Önü açık rahat cüppeler (feracîye) ve yüksek börkler (tartûr) giyerlerdi; sakallarını keser, bıyıklarını ise bırakırlardı. Bu âdet, söylendiğine göre, İsmaîlîlerin elinde tutsakken kendisini ele geçirenlerce sakalı traş edilen şeyhleri Haydar'ın örneğinden geliyormuş. Avniye mahallesinde onlar için bir tekke yapılmıştı.

Haydarîlerin Şâm'a geldiği aynı on yıl içinde, Haleb'in kuzeydoğusu Harrân'da bir grup Kalender görüldü. Bunlar 658/1259-60 yılında ünlü bilgin Nasîreddîn'in (ö. 672/1274) eşlik ettiği Moğol hükümdarı Hülâgu'nun huzuruna çıktılar. Hülâgu bu adamların kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Nasîreddîn'in "[Bunlar] bu dünyanın artıklarıdır" kısa ve açık yanıtı, Kalenderlerin Hülâgu'nun buyruğuyla idam edilmeleri için yetmişti.

Ahmet T.Karamustafa
(Tanrının Kuraltanımaz Kulları, YKY,
İstanbul, Mayıs 2007, Çev: Ruşen Sezer, sf. 66)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.