29 Kasım 2012

İbn Battuta'nın dilinden Orhan Gâzi

(İbn Battuta'nın temsili portresi)

Bursa'nun hâkimi Osmancık oğlu İhtiyarü'd-din Sultan Orhan Beğ'dir... Bu hükümdar, Türkmen padişahlarının en ulusu olduğu kadar, toprak, asker ve varlık bakımından da onların en üstünü bulunmaktadır. Hâkimi olduğu yüz kadar kale vardır ki, çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirir ve her kalede bir süre kalarak durumlarını anlamak, noksanlarını tamamlamakla meşgul olur. Denildiğine göre, hiçbir şehirde, hiçbir suretle bir aydan fazla oturmaz, aralıksız olarak kâfirlerle savaşı sürdürür, onların kalelerini bir bir kuşatarak ellerinden alırdı... Ben kendisiyle bu şehirde [İznik'te] karşılaştım ve pek çok ihsanlarına nâil oldum.

İbn Battuta
(İbn Battuta Seyahatnâmesi'nden Seçmeler,
İstanbul, 1971, MEB 1000 Temel Eser dizisi, sf.45)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.