23 Aralık 2012

Yavuz'un pala bıyıklarının Hz. Peygamber'in sünnetine uymadığı söylenmektedir. Doğrusu nedir?

İslâm Hukuku'nda, Hz. Peygamber'in "Bıyıkları kısaltınız, sakalları da bırakınız" manasını ifade eden hadisi sebebiyle, bıyıkların kısaltılması sünnettir. Ancak bunun tek istisnası, düşmana heybetli görünmek için, gazilerin bıyıklarını uzatmasının caiz görülmesidir. Nitekim Ebüssuud Efendi de bir fetvâsında bu hakikati dile getirmiştir:

"Sûfiler bıyıkları dibinden kırkmak sünnetdir deyü i'tikad eyleseler, şer'an mezbûrlara nesne lâzım olur mı? El Cevâb: İftirâdan ictinâb etmek lâzımdır. Mesnûn olan kaş mikdârı kalınca almaktır. Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Gâziler uzatmak mendûbdur; adüvve (düşmana) heybetli görünmek içün."

İşte gerçek bir gâzi olan Yavuz'un pala bıyıklarının hikmeti ve şer'î dayanağı budur.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
(Bilinmeyen Osmanlı, OSAV Yayınları,
Ağustos 1999, İstanbul, sf. 149.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.