22 Temmuz 2013

İBB Kültür Yayınları'ndan 3 yeni kitap


Camiler, gerek mimari ve sanatsal özellikleri gerekse Müslümanlar için taşıdığı anlam itibariyle İslam medeniyetinin en fazla kıymet verilen yapısal unsurlarının başında gelir.

Kentleşme açısından bakıldığında, İslam şehirlerinin, camilerin etrafına kurulmuş olduğu görülür. Şu hususu da vurgulamak gerekir ki camilerin ihtiva ettiği manevi unsurlar, simgelenen manaya uygun hususiyetler içerir. Bu nedenledir ki, camilerdeki deruni güzellik ve sonsuz huzur maddede gizi olan semavi anlamların tezahürleri olarak kabul edilmelidir.

Kitap; İstanbul’un sur içi camilerini konu ediniyor. Elbette İstanbul denildiğinde evvela sur içi akla gelir. Sur içi, tarihsel ve mimari açıdan şehrin en zengin bölgesidir.

Sur içi camileri bu kitapta, bulundukları semtlere ve mahallelere göre okuyucunun dikkatine sunuluyor. Kitap; camilerin güncel iç ve dış fotoğraflarının yanı sıra her bir caminin adresi ve yol tarifi, ne zaman, kim tarafından ve hangi mimara inşa ettirildiği, zaman içinde camilerde meydana gelen değişimler, sonradan yapılan yenileme ya da tamiratlar ve camilerin günümüzdeki son durumu gibi çok değerli bilgileri içeriyor.

Sur içi camilerine dair bilgilerimizi güncellemesi ve kapsamlı bir durum tespitini içermesi kitabı daha da önemli kılıyor.

Yazar: Sudi Yenigün
Editör: Ömer Osmanoğlu
Sayfa: 400
Fiyat: 28 TL (% 30 İndirimli)
Bilgi ve siparişhttp://www.istanbulkitapcisi.com/magaza/prddet.php?pid=519


Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren güvenlik ve huzur ortamının temini, devletin üzerinde durduğu en önemli konulardan biridir.

Topraklarında subaşılar, yasakçılar, asesler, yeniçeriler, falakacılar, cebeciler, topçular, bostancılar, kollukçular, bekçiler gibi çeşitli gruplarla asayişi ve huzur sağlamayı amaçlayan Osmanlı Devleti, bu unsurlarıyla iç güvenlik sorununu çözüme ulaştırmıştır.

Osmanlı Devleti’nde özellikle yeniçeriler, başkent İstanbul’un güvenliğinden sorumluydu. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasından sonra Asakir-i Mansûre ve Asâkir-i Redife birlikleri İstanbul ve taşranın güvenliğini sağlama görevlerini de yürütmeye başlamışlardır.

Daha sonra İstanbul şehrinin güvenlik işleri Tophâne-i Amire Müşirliği ’ne ve buraya bağlı askeri birliklere bırakıldı.1844 tarihinde polis Nizamnâmesi hazırlanmasıyla “Polis Nezareti” adı verilen bu teşkilat sadece İstanbul şehri sınırları içinde görevlendirildi. Bugünkü polis teşkilatımızın temeli de 16 Mart 1845 tarihinde atılmış oldu.

Asayiş Berkemâl Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Olay Yeri İnceleme Çalışmaları (1844-1920) kitabımızda, Polis Teşkilatının kuruluşu ile alakalı çok sayıda arşiv belgesinin yanında, dönemin şartlarına göre yapılan olay yeri inceleme çalışmalarını bulabilirsiniz.

Yazar: Haz. Nail Öztürk
Editör: Fatih Dalgalı
Sayfa: 192
Fiyat: 15 TL (% 25 İndirimli)
Bilgi ve siparişhttp://www.istanbulkitapcisi.com/magaza/prddet.php?pid=529


Batılı yazarların Doğu’yu ziyaret edip bu konuda yazmalarının uzun bir geçmişi vardır. Batı hakkında yazan ilk Türk ise, 17. yüzyılın ünlü gezgini Evliya Çelebi’dir. Evliya Çelebi’yi 18. yüzyılda Osmanlı elçisi olarak Paris’e giden Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed Efendi izlemiştir.

Uzun zaman Türklerin Batı hakkında yazması ender görülen bir durum olarak görülmüştür. Daha sonra 19. yüzyılda ortaya çıkan modernleşme çabalarına paralel olarak Türk edebiyatçıların pek çoğu Batı şehirleri hakkında gezi notları kaleme almıştır.

Türk Yazarların Gözüyle Dünya Kentleri adlı kitap, Türk yazarların dünyanın çeşitli şehirleri hakkında yazdıklarını gözden geçirerek farklı bakış açılarından dünyaya bakmamızı sağlamaktadır.

"Çalışmada Evliya Çelebi’den Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Ahmet Haşim’den Çetin Altan ‘a, Hasan- Ali Yücel’den Şavkar Altınel’e uzanan bir çizgide dört yüz yıllık bir süreç içerisinde, dünyanın muhtelif kentlerinin ‘bizim’ yazarlarımız tarafından nasıl algılandığını; önce Osmanlı’nın, arkasından Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dışındaki hayat tarzlarını meydana getiren zihniyetlerin, ne türden yadırgayışlara ve kıyaslamalara yol açtığını ortaya koymaya çalıştık.

Yazar: Sefa Kaplan
Editör: Sefa Kaplan
Sayfa: 293
Fiyat: 45 TL (% 25 İndirimli)
Bilgi ve siparişhttp://www.istanbulkitapcisi.com/magaza/prddet.php?pid=304

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.