30 Eylül 2013

Tarihsel Hafıza:
İslam Toplumu'nun Yeniden Doğuşu - 4

Kitabın amacı:
a)Hangi medeniyet olursa olsun kuruluncaya kadar geçirdiği tarihi süreçleri anlatmak.(Meydan okuma ve Karşı koyma teorileri)
b)İslam medeniyetinin yükseliş ve çöküşünün şemasını çıkartmak.
c)Batı medeniyetinin yükseliş ve çöküşünün şematize hali ile belirtilmesi.
d)İslam ve Batı medeniyetinin kesiştiği ve ayrıldığı npktaları açıklayan bir şema çıkartmak.
e)İnsanlığın,bilimsel çocukluk döneminden olgunluk dönemine geçişte İslam ümmetinin rolünü tanımak.
f)Avrupa'da Rönesans'ı hazırlayan faktörleri tanımak
g)İslam dünyasında biriken ve geri kalmaya neden olan faktörleri tanımak.

Kitap, yedi bölümden oluşmuştur.
Birinci bölümde: Tarih felsefesi'nin genel hatlarıyla çerçevesi çizilmiş,meydan okuma ve karşı koyma teorilerinin ne anlama geldiği belirtilmiştir.
İkinci bölümde: Medeniyet nedir? Medeniyetler nerede başlamıştır? Medeniyetlerin oluşumunda etkili olan faktörler  gibi soruların cevaplarına yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde ise: Tarihi çağlar, sistematik biçimde sınıflandırılarak ele alınmıştır.
Dördüncü bölümde: Avrupa da tarihi sürecin  nasıl yaşandığı şematize edilerek aktarılmış.Avrupada ki medeniyetlerin yapısı,özellikleri ifade edilmiştir.
Beşinci bölümde: İslam'ın ilerleme süreci,önemli birleşme ve dağılma noktaları işlenmiştir.
Altıncı bölümde: İslam ve Avrupa medeniyetinin tarihte, önemli ortak noktaların neler olduğu açıklanmıştır.
Ve son bölümde :Fikir dünyası,eşya dünyası ve ilişkiler dünyasında günümüz İslam dünyasının vermesi beklenen cevapların yapısı açıklanmıştır.

Rıdvan Akın
twitter.com/RIDVANAKIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.