06 Ekim 2013

İkinci Abdülhamid neden Hamidiye Alayları'nı kurmuştur?


Çoğu basit sebeplerle başlayan Doğu Anadolu'daki isyanların Osmanlı Devleti'ni yıkmayı hedefleyen dış güçler tarafından tahrik edildiğinin 2.Abdülhamid farkına varmıştır. Gerçekten İngiltere bütün istihbarat gücüyle 1806 yılından itibaren bölgede faaliyetlere başlamıştır.Burada ki hedef, Ermenilere ve Kürtlere birer kukla devlet kurdurtmaktı. 1805 yılında Rusya'nın bu bölgede yıkıcı faaliyetleri fiilen başlamıştı. Bu bölgeye atadığı konsoloslar, fiilen bir casus gibi çalışmışlardır. 1880'deki Rum isyanı Rusya'nın tahriki ile başlamıştır. Rusya'nın dışında Fransa, Amerika, İran ve özellikle Musevilerin de yıkıcı rolleri mevcuttur.

Dış güçlerin bu bölücü faaliyetlerini gören 2.Abdülhamid,çareyi İslâm kardeşliğini bölgede takviye etmekte bulmuştur. Bu gaye ile 1891 tarihli Nizâmnâmeye göre Şark'ta Osmanlı Devleti'nin İslam kardeşliği politikasını Müslüman halka anlatmak; Ermenilerin oyunlarına gelmemek; merkezi otoriteyi tekrar gerçekleştirmek ve o bölgedeki insanları gönüllü vatan müdafileri olarak istihdam etmek gayeleriyle Hamidiye Alayları denilen mahalli askeri kuvvetleri tesis ve teşkil eylemiştir. Subayları Kürd Beylerinden ve çocuklarından seçilen, Hamidiye Süvari Alayları, sadece kendi alaylarında geçerli olmak üzere rütbeleri de kullanıyorlardı; ancak en yüksek rütbe albaylık idi. Doğu Anadolu'da Müslüman köylüyü koruyacak olan bu alayların kurulması sebebiyle Avrupa Devletleri ayağa kalktılar. Ancak 1908 yılında İttihâtçılar tarafından resmen ilga edilinceye kadar devam etti. Gerçekten bugün Doğuda Müslüman halk yaşıyorsa, hayatlarını Abdülhamid Han'ın bu siyâsetine borçlu olduklarını tarihçiler açıkça ifade etmektedir.

Hamidiye alayları ile takviye edilen İslam Birliği, 1.Dünya Savaşına kadar ve hatta 1925 tarihinde başlayan Şeyh Sid isyânına kadar tesirini icra etmiştir.
   
Bilinmeyen Osmanlı, s.278,
Osmanlı Araştırmaları Vakfı


Rıdvan Akın
twitter.com/RIDVANAKIN

1 yorum:

  1. Hamidiye alaylarında sultanın öncelikli amaçlarından biri de erken Osmanlı dönemlerinde Osmanlı'da bulunan akıncılara ve Rusya Kazak alaylarına benzer bir yapı kurarak Doğudan gelecek Rus ve Ermeni tehlikelerini bertaraf edebilmekti.

    YanıtlaSil

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.