02 Ekim 2013

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında İtiraflar


Abdurrahman Şeref Bey'in (Sultan İkinci Abdülhamid Han döneminin Maarif Nazırı ve tarihçisi) Sultan İkinci Abdülhamid Han hakkında söylediklerine kulak verelim:

''Sultan Abdülhamid'in sîmâ ve bünyesinde Osmanlı Hanedânı'nâ mahsus olan alamet iyice fark ve müşâhede olunur idi. Nitekim Gentile Bellini tarafından resmi yapılan Fâtih Sultan Mehmed'in resminde Sultan Abdülhamid'in yüzünün hatları görülür.Kendisi zekî ve hassas ince düşünceyi sever, mu'tad muamelesi nazik, kendisine mahsus tatlı bir ses sahibi, efendiliğin,hilafet ve saltanatın izz ü vekârını takdir ile beraber tamamiyle yerine getirir, kendisine bağlı olanları taltif ve kendisiyle görüşen yabancıları nezaketinin cazibesiyle tesir altına almanın yolunu iyi bilir, gerektiğinde şiddet gösterir veya hiddetini teskin ederdi.

İkbal günlerinde:


"Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur"


mısralarını okuyanlardan birçoğunun cenaze namazında Bâki'nin:


"Kadrini seng-i musallada bilip ey Bâki,
Durup el bağlayanlar karşısına yârân saf saf"


beytini hatıra getirmeleri güzel bir neticeye işaret eden garip mukadderatdandır
.''

Sultan İkinci Abdülhamid Hakkında Meşhurların İtirafları,
Çamlıca Yayınları, sf. 90.


Rıdvan Akın

twitter.com/RIDVANAKIN
ridvanakin17@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.