26 Kasım 2013

Erhan Afyoncu'dan 3 önemli yazı


Erhan Afyoncu akademisyenliği ve "Tarihin Arka Odası"ndaki daimi konukluğundan başka Bugün Gazetesi'nde yazılar da yazıyor. Kasım ayının başından bu yana 3 ilgi çeken konuda 3 farklı yazı yazdı. Kısa alıntılarla birlikte yazıların tamamını okuyabileceğiniz adresler aşağıda.

- Kürdistan eyaleti 20 yıl sürmüştü
Kürdistan’ın Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Sencer döneminde idarî bölge olduğu söylenir. Bu bilgiyi veren 14. yüzyılda yaşayan Hamdullah Müstevfî’dir. Ancak Müstevfî, Sultan Sencer’den yaklaşık iki asır sonra yaşamıştır. Sultan Sencer dönemine ait kaynaklarda ise Kürdistan idarî bir bölge olarak geçmez. Adnan Çevik’in araştırmalarında bu konuda teferruatlı bilgi bulunabilir. Kürdistan ismi Kürdistan ismi Arapça “Arz-ı Ekrad” olarak ilk defa 10. yüzyılın ortalarında Nusaybinli İbn Havkal”ın “Suretül-Arz” isimli eserinde geçer. İbn Havkal”ın Kürtler’in yaşadığı yer olarak zikrettiği bölge ise İran’ın Cibal bölgesidir. Yani Hemedan’ın doğusu, Urumiye’nin güneyidir. Bugünkü Irak sınırındaki İran Kürdistan’ından Süleymaniye’ye kadar uzanan bir bölgedir. Kürdistan isimlendirmesi idarî bir ad değil coğrafî bir isimlendirmedir.

Ayasofya'nın cami olması için Başbakan Menderes'e yazılan mektup
“Pek muh­te­rem Sa­yın Baş­ba­kan Ad­nan Men­de­res, Eza­nı Mu­ham­me­di­ye­’ye kar­şı gös­ter­miş ol­du­ğu­nuz İs­lâ­mî his­si­ya­tı­nı­za gü­ve­ne­rek siz­ler­den, Aya­sof­ya­’nın ca­mi ola­rak açı­lıp biz­le­re ih­sa­nı­nı Müs­lü­man Türk kar­deş­le­rim na­mı­na ri­ca ve is­tir­ham eder, son­suz sev­gi ve say­gı­la­rı­mın ka­bu­lü­nü di­le­rim. 30.09.1950. Ha­lit De­mir­yum­ruk, Kar­tal-Yu­nus İs­tas­yo­nu ma­kas­çı­sı."

Zehirlenen Türk hükümdarları
Filistin lideri Yaser Arafat’ın zehirlendiği ortaya çıktı. Zehir tarih boyunca birçok devlet başkanını ortadan kaldırıp, siyasi dengeleri değiştirmek için kullanılmış en önemli silahtı. Tarih boyunca birçok Türk hükümdarı zehirle hayatını kaybetmiş ve bu yüzden yıkılan Türk devletleri de olmuştu. Türkiye’nin önde gelen Ortaçağ tarihçilerinden Mustafa Daş, Kubilay Koç’la birlikte kaleme aldığı “Faili Meçhul Türkler” isimli eserinde zehir ve başka yöntemlerle öldürülen fakat gizemi hâlâ çözülemeyen Türk hükümdarlarına yönelik suikastları anlatır.

1 yorum:

  1. ilginc konular, ilinc cevaplar. paylastiginiz icin tesekkurler

    YanıtlaSil

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.