30 Aralık 2013

Sultanın tahttan indirilmesine karşı çıkan kişi


İkinci Meşrutiyet Meclisi, Sultan Abdülhamid Han devrinde yedi defa sadrazamlık yapmış olan Ayan Meclisi Reisi Said Paşa riyâsetinde toplanmıştı.Said Paşa kürsüde şöyle konuştu;
   
Efendiler... Okunan fetvâ-yı şerife ve millet tarafından gösterilen arzu-yu umumi mucibince Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni'nin "Hilafet" ve "Saltanattan" hâl'ine karar veriyor musunuz?

Dikkat ettim: Bütün eller,evet manasına gelerek kalkmıştı.O sırada,geri sıralardan bir ses yükseldi: "Ferâgat etsin, yazıktır, günahtır!". Kim olduğunu öğrendiğim zaman hayret ettim. Bu sesin sahibi Rum senatörlerden Yorgiyadis Efendi idi. Fakat o da etrafında yükselen sesler arasında salondan çıktı ve Said Paş bütün ellerin havada olmasına dikkat ettikten sonra neticeyi bildirdi. Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni ittifak-ı ârâ ile "Hilafet ve Saltanattan" hâl edilmiştir.

Sultan Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları,
s.74, Çamlıca Basım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.