31 Ocak 2014

İsmet Özel: "Millet eğer bir milletse üzerine uymayan tarihe tarih demez."


Tarihsizliği müşahede eder etmez karşımıza millî iktidarsızlığa razı olunduğunun bütün delilleri çıkacaktır. Buradan milletçe iktidara kavuşmanın tarihi kuşanma çabası sonucunda mümkün olacağını istidlal edebiliriz. Tarihsizlik dediğimizde elde bir anlatı yekunu bulunmadığını söylemiyoruz. Elimizde ne kadar şişirme tarih nev’inden anlatı bulunursa bulunsun tarihsiz kalanlar yine bizler olacağız. Bizim için şişirilmiş bütün resmi tarihler elimizde patlayabilir. Bir şişirme tarihin yerini bir başkasıyla ikame edemezsiniz. Resmi tarihlerin yerine geçme iddiasıyla üfürülen tarihlerin hepsi de şişirmedir. Küfre şemsiyelik eden her devlet tarih diye öğrettiği binbir çeşitten anlatıya üniforma giydirir, onları suçlarını örtecek şekilde kısım kısım şişirir. Şişiremediği tarihe tarih demez devlet. Milletler ise kuşanamadıkları tarihe tarih demeyeceklerdir. Millet eğer bir milletse üzerine uymayan tarihe tarih demez.

Tarihi kuşanmak, iktidara kavuşmak… bunu Türkler iki kez, birincisi Gaza Beylikleri ihdas olunması ve ikincisi İstiklâl Harbi verilmesi suretiyle Küçük Asya’yı vatan edinme başarısı göstererek gerçekleştirdi. Türklüğün yüceltilmesini reddedenler bu başarıyı reddediyor. Neden? Çünkü onlar bu başarı dolayısıyla zarara uğrayanlardır. Doksan senedir uğradıkları zararın telafisiyle meşgul oldular. Henüz nihai ödemeye kavuşabilmiş değiller. Yerküre sathında Türk toprağı görünür bir şekil kazanınca ömrünü bu topraklarda geçirip de Türk olmadığını söyleyenler ecnebileştiklerini itirafa mecbur kaldı. Ellerini kollarını tarihsizlik enigması bağlıyor. İslamlaşmayı bütüne dahil olmanın yegane mantıklı yolu saymış olsalar da duhuliyenin şartlarını yerine getirmeyişleri içinden çıkılmaz bir karışıklık doğurdu. Yumağı çözmek hiç kimsenin işine gelmediğinden Türkiye bilhassa XVIII. Hıristiyan asrından itibaren her türlü şuurdan; ama bilhassa tarih şuurundan uzak tutulmuş insanların küfrün ihyası etkinliklerine hizmete icbar edilmeleriyle idare edile geldi.

İsmet Özel, 1 Şubat 2014
Tamamı için: www.istiklalmarsidernegi.org.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.