25 Ocak 2014

"Türk konsül dinlemez."

Türk hep şunu bilip şunu söyledi: Din esastır, devlet onun feri olarak kurulmuştur. Yani sıhhat beklenen münasebetlerde muayyeniyet dinden gelir, doğru adlandırmağı her zaman din yapar. Türk konsül dinlemez, eğer bir Türk şahsiyetini tebarüz ettirme gereği duymuşsa Hakk’ın divanından daha üstün divan tanımadığını ispat etme vetiresi içindedir. Bidayetinden itibaren kâfirlerin devleti mevcudiyetinin teminatı olan unsurlar üretmiştir. Bunlar: Hükümranlığı temsil eden mağrurlar ve bu hükümranlığa kurban olan mağdurlardır. Tarih içinde Türkleri bulmak, teşhis etmek istiyorsak ne mağrurların arasına dalmalıyız, ne de mağdurların. Şimdiki zaman diyerek yaşadığımız günler içinde de aynı imtina Türk olmayanların foyasını meydana çıkarmada işe yarar. Sıra Türkleşmenin önündeki engelleri işaret etmeğe geldiyse hem gururu, hem de mağduriyeti bu engellerin başlıcaları olarak göstermekten geri durmamalıyız.

Biz Türkler mağrur olamayız, çünkü kendimizi dine tamamen vermedikçe dinden hiçbir şey alamayacağımızı herkesten iyi biliriz. Biz Türkler içimizde mağduriyet hissi de barındırmaz, bulundurmayız. Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine, Allah’ın kullarına zulmetmeyeceğine iman etmişizdir. İlimde ve amelde dayanak, müracaat mahalli, hayat kaynağı olarak Kur’an haricinde bir şeye ihtiyaç duymayız.
Biliriz ki, Kur’an hak ile bâtılı ayırma hususiyetiyle furkandır. İslâm itikadına bu ayrımın şuuru haricinde bir şey isnat etmek hem herkesi ve fakat bilhassa mü’minleri beyhude bir çabayla yorgun düşürmeğe yarar ve hem de münafıklara dünyevî otoriteyi kollayarak arındırma savaşında zırh temin eder. Modern zamanlarda tarih denilen şey dünyevî otoriteyi kollama faaliyetinin karşımıza bizatihi dünyevî otoritenin tezahürüyle çıkmasının hikâyesine münhasır kılınmıştır. Yani iktidarın nimet bilinmesine sebep olan her kim ise onun her ahlâksızlığını gizlediği sundurmaya edebiyattan, bilimden farklı olarak tarih saydığımız anlatı deriz. Tarihsizlik talihsizlik olduğu kadar iktidarsızlıktır da.

İsmet Özel, 25 Ocak 2014
Kaynak: www.istiklalmarsidernegi.org.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.