03 Nisan 2014

Kutsal emanetlerin İstanbul'a nakli


Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması sonucunda Ravza-i Mutahhara'da bulunan Mukaddes Emanetler de tehlikeye düşmüştü. Bu emanetler arasında Peygamber Efendimiz'e ve ashabına ait pek çok mukaddes eşya bulunmaktaydı. Ayrıca Osmanlı padişahları ''Hadimü'l Harameyn''(Mekke ve Medine Hizmetkarları) unvanını aldıktan sonra her sene Ravza-i Mutahhara'ya çok kıymetli hediyeler gönderiyorlar ve bunların itina ile muhafazasını temin ediyorlardı. Bu paha biçilemez kıymette olan hediyelerin ve emanetlerin İngilizler'in veya isyancıların eline geçme tehlikesi vardı. Fahreddin Paşa bütün mesuliyeti üzerine alarak, İstanbul'a gönderilmek üzere bu emanetlerin bütün vasıflarını gösteren zabıtlar tutturdu. Pek çok nüshası olan bu zabıtlar başta Fahreddin Paşa ve Şeyhü'l Harem Ziver Bey olmak üzere toplam altı yetkili tarafından imzalandı. 30 parçadan oluşan,büyük elmaslar (Kevkeb-i Dürri), süslü şamdanlar, avizeler, kandiller, askılar, yelpazeler ve çok kıymetli yazma eserlerin olduğu, içeri teneke kaplı kutular yerleştirerek ''Hazret-i Nebevi'' damgasıyla mühürlendi. Şeyhü'l Harem Ziver Bey başkanlığında bir heyetle 14 Mayıs 1917'de Medine'den 2 bin askerin koruması altında sağ salim olarak İstanbul'a ulaştırılmıştır.

Fahreddin Paşa,bu Mukaddes Emanetler'i İstanbul'a göndermek suretiyle bütün Müslümanlara büyük hizmette bulunmuş ve tarihin en büyük kıymete sahip hazinesini kurtarmıştır.
      
Tarihin Satır Aralarından - 1, Çamlıca Basım, s.146

1 yorum:

  1. Aynı Fahreddin Paşa merhum, Mehmedçik tabirini de vaz' etmiştir. "Bunların hepsi küçük birer Muhammed, Muhammedçik, Medine'yi bırakmıyorlar" demiştir kendisiyle Medine'yi müdafaa eden askerler için. Osmanlı hükûmetinin emrine itaat etmeyerek bir sene geciktirmiştir Medine'nin gavur eline düşüşünü. Cumhuriyet'in kurucu kadrosunda kendisine yer verilmemesi ise elbette tesadüf değil.

    YanıtlaSil

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.