15 Haziran 2014

Sözün aslı: "Hoşafın yağı kesildi"


Osmanlı Devleti'nde belli bir devirden sonra Yeniçeri ayaklanmaları devletin önünde büyük bir engel olmuş, isyan neredeyse geleneksel bir hal amıştır. ''Hoşafın yağı kesildi'' deyimi de yerli yersiz kazan kaldıran Yeniçerilere dair anlatılan bir hikâyeden gelir.

Yeniçeri ocaklarında askere yemek dağıtılırken mutfak meydancısı elinde tuttuğu kepçeyle evvela yağlı yemekleri dağıtır, sonra da kepçeyi hoşaflara daldırırmış. Hak böyle olunca, sofralara gelen hoşaf bakracının üstünde, bir yağ tabakası yüzermiş. Bu durumu gören Yeniçeri ağalarından akıllı birisi meydancıya emir vermiş. Kepçeyi yağlı yemeklere batırmadan önce, temizken hoşafları dağıtmasını, sonra yemeğe geçmesini söylemiş. Ancak bu sefer sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağ tabakasını göremeyen Yeniçeriler isyan bayrağını çekmişler:

"Hakkımız yiyorlar, istihkakımızıdan çalıyorlar; zira hoşafın yağını bile kestiler. Yağlı hoşaf isterük..."

Yedikıta Dergisi, Sayı 70, s.35

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.