29 Ağustos 2014

Mezâlimin Nedenleri: Ortak Bilinçaltı


Arnavut ve Boşnak gibi bölgede yaşayan Müslüman halkın özelde Balkanlardaki Hıristiyanlar tarafından ve genelde ise Avrupalılar tarafından eskiden beri "Türk" olarak adlandırılması, bu ortak bilinçaltının bir tezahürüdür. "Türk" ismi, Avrupa ve Balkanlarda yüzyıllar boyunca Müslüman'ın müterâdifi olarak kullanılmıştır. Modern zamanların bir gereği veya uygulaması olarak Türk ve Müslüman'ın kavram olarak birbirlerinden arındırılması ve ayrıştırılması 18. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Balkanlardaki Türk, Arnavut ve Boşnak millet adlarının seküler anlamda Müslüman'dan ayrışmasının, günümüzde dahi tam olarak tamamlanamadığı söylenebilir. Zira 1992-1995 Bosna-Sırp-Hırvat Savaşları sırasında Boşnakları katleden Sırpların veya Hırvatların bunlara "Türk" demesi ve Osmanlı devrine atıfta bulunması mânidardır. Dolayısıyla Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlar, Türklere veya Arnavutlara zulmederken bilinçaltlarındaki "Türk/Müslüman" karşıtlığı ve nefretiyle hareket etmekteydiler. Bu şekilde işledikleri zulümlere tarihi ve dini olarak belli bir meşruiyet kazandırmakta ve aynı zamanda bu eylemlerini vicdanlarında aklandırmaktaydılar.

Necmettin Alkan, Ve Selanik Düştü
(1912-1913 Balkan Savaşı ve Hezimeti,
Timaş, İstanbul 2014, sf. 339-340)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.