20 Ağustos 2014

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Provası:
Maraş Çete Harbi

Şerif Paşa, Stockholm'deki çalışma ofisinde, 1903 (S. Berkel Baran arşivi)
Paris Barış Konferansında Kürt delegasyonu rolüne bürünen Kürt Şerif Paşa, Kürt Devleti kurulması talebinde bulunur. Bu haber bölgeye ulaştığında Silvan Kaymakamlığı ve kazanın ileri gelenleri, Kürt devleti talebi hakkındaki tercihlerinin ne olduğunu beyan eden cevabı 29 Şubat 1920 tarihinde Sadaret'e, Müttefik Devlet elçiliklerine, Paris Barış Konferansı'na, Heyet-i Temsiliye'ye, Meclis-i Mebusan'a telgrafla bildiriyorlar. Bu cevap: "... Hayali Kürdistan cumhuriyetinin tesirini anlamak üzere bir zaman için olsun bu havaliye gelsin, takdir armağanının bir kurşundan başka bir şey olmayacağını bizzat görecektir. Milyonlarca lira servet toplayarak, şimdi ne gibi hasis emel peşinde olduğunu bildiğimiz Şerif Paşa'nın servet kaynağı da meçhulümüz değildir..."

Bu havalideki Müslümanlar, İngilizlerin Kürtçülük propagandasına karşı Türk Milleti'nden yana tercihlerini beyan ettikleri telgraflar çekmişlerdir. Bu telgrafların bazılarının çekildiği yerler şunlardır: Solhan, Çemişkezek, Hasankeyf, Kangal, Palu, Bitlis, Adıyaman, Kahta, Ahlat, Hizan, Şirvan, Şırnak havalisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çektiği telgraflar. Mardin eşraf ve ayanının telgrafı, Diyarbakır Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin telgrafı, Siirt ahalisinin XIII. Kolordu Komutanlığı'na gönderdiği telgraf, Van ve çevresindeki aşiretlerin telgrafı, Eleşkirt halkının Kürt Şerif Paşa'yı kınayan telgrafı...

(Çelimli Çalım, sayı 2, sf.24)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.