01 Eylül 2014

"Dünyada âhir tasarruf Türkündür."


İsmail Hakkı Bursevî'nin 40 Hadis şerhinde Cibril Hadisi'ni şerh ederken "kitaplarına iman / ve kütübihi" bahsinde şöyle bir paragrafı var:

"Pes, Kur'an Kelamullahtır ki gayri mahlûktur. Ve "mahlûktur" diyen kâfir olur. Belki mahlûk olan ahvâl-i arızasıdır, makrû'iyyeti ve mesmû'iyyeti ve mektûbiyyeti ve mahfuziyyeti ve emsali gibi. Böyle iken nazm-ı Kur'an mu'cizdir ki sâir kütüb-i ilahiyyede sıfat-ı icaz yoktur. Ve bundan malum oldu ki Allah Teâlâ cemi elsine ile mütekellimdir. Eğerçi efâzıl-ı elsine Arabî ve ondan Farisiyye-i deriyye ve ondan Türkîdir. Ve Adem cennetten lisan-ı Türkî ile "kalk" demekle kıyam edip çıkmıştır. Zira dünyada âhir tasarruf Türkündür."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.