26 Eylül 2014

Lalenin ve İsyanın Gölgelediği Yıllar: I. Mahmûd Dönemi (1730-1754)


Düzenleyenler: Hatice Aynur - Mesut Aydıner - Zeren Tanındı
26-27 Eylül 2014
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı/İstanbul.

PROGRAM
26 Eylül 2014
9:00-9:30 Kayıt ve Çay ikramı
9:30-9:45 Açılış Konuşmaları
9:45-10:45 Cemal Kafadar: İslâmbol, İsyan da Bol: Birinci Mahmûd Dönemine Kadar İstanbul ve Osmanlı Siyasetinin Fay Hatları

I. OTURUM
Oturum Başkanı: Abdülkadir Özcan
Sultan ve Diğerleri
10:45-11:15 Mesut Aydıner: I. Mahmûd’un Biyografisi
11:15-11:45 Zeynep Aycibin: Sultan I. Mahmûd ve Darüssaʻâde Ağası Moralı Beşîr Ağa
11:45-12:15 Ömer İşbilir: I. Mahmûd Döneminde Osmanlı’ya Sığınan İki İran Şehzadesi ve Osmanlı İran Savaş ve Siyasetine Etkileri
12:15-14:00 Öğle Yemeği

II. OTURUM
Oturum Başkanı: Engin Deniz Akarlı
Himaye ve Kültür
14:00-14:30 Tülay Artan: I. Mahmûd Döneminde Boğaziçi:
Bir Yaşam Sahnesi
14:30-15:00 Hatice Aynur: I. Mahmûd Dönemi Edebî Kültürü
15:00-15:30 Johann Strauss: Literary Life in Istanbul Under the Reign of Mahmud I (1730-1754): The Activities of Non-Muslims
15:30-16:00 Ara

III. OTURUM
Oturum Başkanı: Selim Sırrı Kuru
Kütüphaneler
16:00-16:30 İsmail E. Erünsal: Türk Kütüphanecilik Tarihinde I. Mahmûd Dönemi
16:30-17:00 Yoichi Takamatsu: Ayasofya Kütüphanesi ve Koleksiyonu
17:00-17:30 Filiz Yenişehirlioğlu: Geleneğin Devamı: Tekfur Sarayı Çini Üretimi ve Ayasofya I. Mahmûd Kütüphanesi
17:30-18:00 Yavuz Sezer: Fatih Kütüphanesi Özelinde Dönemin Kütüphane Mimarisi

27 Eylül 2014
IV. OTURUM
Oturum Başkanı: Uğur Derman
Kitabın Hâlleri
10:00-10:30 Zeren Tanındı: Kitap Sanatında Gelenek ve Yenilik
10:30-11:00 İrvin Cemil Schick: I. Mahmûd Dönemi Hat Sanatı ve Kültürü
11:00 -11:30 Orlin Sabev: I. Mahmûd Doneminde Bilim, Yazı ve Matbaa
11:30-12:00 Himmet Taşkömür: XVIII. Yüzyıl İstanbul’unda Okuma Yöntemleri, Bilginin Toplanması ve Yayılması: Râgıb Paşa’nın Sefînet el-Râgıb ve Defînet el-Mutâlib’i

12:30-14:00 Öğle Yemeği

V. OTURUM
Oturum Başkanı: Ayla Ödekan
Yapısal Dönüşümler
14:00-14:30 Baha Tanman: I. Mahmûd Dönemi Mimarisindeki Değişime İlişkin Gözlemler
14:30-15:00 Alexander Wielemaker: The Taksim Water Supply Line: Dynastic Legitimization and Consolidation

VI. OTURUM
Oturum Başkanı: Cemal Kafadar
15:00-16:00 Değerlendirmeler ve Kapanış

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.