24 Ekim 2014

Tekke'den Meclise: Sıra Dışı Bir Çelebi'nin Hatıraları


Hazreti Mevlânâ’nın torunlarından Veled Çelebi’nin Konya’dan İstanbul Bahariye Mevlevihânesi’ne varan yolu… Sultan Reşad tarafından Konya Mevlânâ Dergâhı portnişinliğine getirilmesi… I. Dünya Savaşı Suriye Cephesi’ndeki askerlerin maneviyatını artırmak üzere kurulan Mücahidîn-i Mevleviyye Taburu’na Sultan Reşad’ın iradesiyle kumandan tayin edilmesi… İttihat ve Terakki’nin hükümetten uzaklaştırılmasıyla Sultan Vahdeddin’in “post”a Abdülhalim Çelebi’yi getirmesi ve Veled Çelebi’nin görevden alınması… Şura-yı Devlet azalığına seçilmesi… Millî Mücadele hareketine katılması… Ve nihayet yeni hükümette bilfiil 20 yıl milletvekilliği yapması…


Saray ve tarikat çevreleri arasında geçen çalkantılı seneler ve şeyhlikten milletvekilliğine varan bir “seyr-i sülûk” hikâyesi… Veled Çelebi, sıra dışı bir “Meşrutiyet Çelebisi” olarak İttihatçıların, Sultan Reşad, Yusuf İzzeddin, Abdülmecid’in izzet ve ikramına, “Mevlânâ’dan başka hiçbir çelebinin mazhar olmadığı iltifata” nail oldu. Yakın dönem Türkiye’sinin siyaset ve tasavvuf hayatına Şeyh Efendi’nin penceresinden bakmak için buyurun…

Detaylı bilgi için:
timas.com.tr/kitaplar/tarih/hatirat/hatirat/tekkeden-meclise.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.