14 Ocak 2015

İsmet Özel: "Ölümle sonuçlanan çatışmaların biri ikisi değil hepsi bir ekonomik şirket faaliyetinin uzantısıdır."

Beynelmilel münasebetler tahtında Fransa ve destekçilerinin bir İslâm tehdidi altında kalmadığını anlamak için çocuk olmak bile yeter; ama şimdinin Fransa’sının kendini yeni bir Le Défi Américaine karşısında müdafaa mecburiyetinde bulduğunu anlamak için mutlaka çocukluktan kurtulmak gereklidir. Ne üç Kürt kadının Paris’te katledildiği, ne de İmam Humeyni’nin ve Kaddafi’nin çadırını Paris’e kurduğunu akıldan çıkarabiliriz. Besbelli ki, toz duman altında bırakılmış bir Suriye’de İsrail’e yarar neticenin alınmasında Fransa bağlantılarının kesilmesi muaccel hale gelmişti. Çocukluktan, çocukçalıktan kurtulmak için ağza “terör belâsı” lâfını almadan önce kullanılan ateşli silâhların ve her türlü patlayıcının menşeini akla getirmek elzemdir. Ölümle sonuçlanan çatışmaların biri ikisi değil hepsi bir ekonomik şirket faaliyetinin uzantısıdır. Globalleşme şirketlerin hükümetleri denetimleri altında tutmadığı bir alan bırakmamıştır. Böylece silahları şirketlerden satın alabilenler aynı zamanda hükmetme, hükümet teşkil etme mevkiine de ulaşmış olur. Çalışanların kazançları gasp edilmedikçe silâh ticareti yürümez. Dünyadaki her türlü kötülüğe rıza göstermedikçe bir çatışma ortamını beslemenizin imkânı yoktur. Çünkü ortada modernliğin hazırlayıp sunduğu çatışma ortamından başkası yoktur. Müşrikle mü’minin çatışma ortamı hatırlanamayacak kadar uzakta kalmıştır.

Mü’min dediğimizde ise değil dünyadaki her türlü kötülüğe rıza göstermek, dünyanın kendisine rıza gösterip onu makbul tutmak tavrından kendini uzak tutanı kast ederiz. Mü’min şerlerin en belâlısı olarak kendisine ehven-i şer bahanesiyle gösterilen ne ise onu bilir. İman ile küfrü aynı sepetten beşikte uyuklatma hevesi günümüzde hesap gününü devre dışı bıraktı. Böylece Müslümanlığın imandan arıtılmış kisvesi piyasanın muteber metaları arasına girdi. Nasıl oldu bu?

İsmet Özel, 13 Ocak 2015
Tamamı için: İstiklâl Marşı Derneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.