26 Mayıs 2015

Özüyle Sözüyle Kisvesi ve Karakteriyle Şiir:
Dikkat Patlayabilir! (patlamayabilir de)


Aklı başa getirme işlemine girişmenin ilk adımı “Şiir dedikleri şeyin aslı var mı?” suali olsa gerek. Birçokları şiiri edebiyatın bir şubesi, bir dalı olarak görür. Nazmın şiirden, şiirin nazımdan farkının (meselenin şiir zaviyesinden bakınca bir türlü, nazım zaviyesinden bakınca ise bir başka türlü görüldüğü hassasiyetini edinmek lâzım) ihmal edilebileceği düşüncesi tahsil hayatının içimize yerleştirdiği bir şeydir. Bazıları şiirin yerinin bilgi ve dilin tekâmül çizgisinde bulunabileceğini kabul eder. Çeşitli tasniflerden kimisinde şiirin kendine mahsus bir saha işgal ettiği kabul edilir. Oysa şiir ne tasniflerin içine sığdırılabilir, ne de şiir hadisesi tasnifler yardımıyla kavranabilir. Bize “Eşref-i Mahlûkat” olmanın şuurunu sağlama gücüne sahip olan ve sahip çıkan sadece şiir. Bilim, felsefe, şiir dışındaki sanat dallarının hepsi, şiirlik katına yükselememiş edebiyat dallarının hepsi birer istiğna yoludur. Sadece şiir insana mahsus aslî sestir. Şiirle bize verilen şuur bizi imana açılan yolların karanlık, dar, sarp ve dikenli olmadığına ikna eder. Bu şuur insanı karakter zaafına uğrayanlardan ikrah ettirir. Bu şuur herkim başkaldırdıysa ona mühimmat sağlar.

İsmet Özel, 26 Mayıs 2015
Tamamı için: İstiklâl Marşı Derneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.