23 Haziran 2015

Lütfi Bergen: "İnsan kent içinde bir zindandadır."


Türkiye'de kapitalizm "kentsel çitleme", "mülk kapitalizmi", "kira ile sömürgeleştirme" üzerinden yeni bir sınıf oluşturdu. İftar sofralarında bekleyen kira mahkumu dindarlara oruç nasıl bozulmaz meselesini anlatan ilahiyatın halkın afyonu olduğu söylenmelidir. Trilyonluk daire sahipleri Hacıbayram'da 30-40 kişiye iftar sofrası açmakla emeğin kira üzerinden sömürüsüne meşruiyet sağlayamaz. Barınma hakkı anayasal güvenceye kavuşturulmalı kent rantını yiyen kesime yüksek vergi konulmalıdır. Evi olanın ikinci ev sahibi olması zorlaştırılmalıdır. Almanya 1960'larda kent vergisi koydu ve ev sahibi olmayı sosyal hak olarak tanıdı. Evsizlik-ev için kira ödemek zarureti bir emek sömürüsüdür. Mülkiyet başka insanların emeklerini çitlemek ve rant sahibine özgülemektir. Mülkiyetin emeğin ücretini "aşırması"nın fıkhî bir delili yoktur. Kiracılık sermaye sınıfının angarya kaynağı olarak görülemez. Almanya 80 milyonluk ülke olarak TR ile eşdeğer büyüklükte olduğu halde en büyük nüfuslu kenti 5-6 milyondur. Müslümanlar sanayi kapitalizmi ile baş edemeyince kentleri yoğunlaştırarak elde ettikleri bir mülk kapitalizmi icat ettiler. 


TR'de terör sorununu kırsalın boşaltılarak halkların kent rantı için kiracılaştırılması ve modernleştirilmesi meselesi olarak görmek gerekir. TR'de terör kentleri büyütmek için araçlaşmıştır. Mülksüzleştirme kent maliklerinin mülk değerleri için yürütülmüştür. Üniversiteler kent rantını büyütmek ve modernleşme süreçlerini tamamlamak için dayatılmaktadır. Halkların çiftçi çoban olarak hayatlarını idame ettirememesi mülkiyetin emek sömürüsü için halkları işsiz bırakma siyasetinin gereğidir. Kent bir hırsızlık ve yağma haline gelmiştir. Anayasa konut dokunulmazlığını düzenlemiş ancak ev sahibi olma hakkını düzenlememiştir. Mevcut anayasa kent kapitalizminin metnidir. Barınmayı sağlayan ev-hane kurma bir insan hakkıdır. Kira ödemek zorunda bırakan mülkiyet düzeni hak ihlalidir. Kentsel ortam içindeki insanla birlikte her şeyi metalaştırır. İnsan kent içinde bir zindandadır.

Lütfi Bergen
twitter.com/BergenLutfi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.