TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

5 Haziran 2015 Cuma

Zahme-i sevdâ nisârın vur ki ey feyyâz-ı aşkZahme-i sevdâ nisârın vur ki ey feyyâz-ı aşk
Kalb-i hassâsım gibi destinde ûdun inlesin
Şevk-i mızrâbın ile olsukca her tel nevhâ-ger
Nâle-i pürsûzunu rûh-i rakîkîm dinlesin

Makâm: Sûzinâk
Güfte: Tâhirü'l-Mevlevî
Beste: Kâni Karaca

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder