13 Eylül 2015

Gönül Makamı: Ömer Tuğrul İnançer - Sipihr MakamıMûsikîden anlamayan yaratık, mâhluk yoktur. Bu âhenktir. Vücudumuzdaki, kendi kainatımızdaki âhenk, semâdaki âhenk, her şey bir âhenktir. Sadanın âhenklisi de mûsikîdir. Tasavvufun en önemli aletlerinden biridir. Zaten tasavvufî şahsiyetlere baktığımızda hepsinin mûsikîyle meşgul olduğunu görüyoruz. Hiç mûsikîyle meşgul olmadığı zannedilen Nakşîbendiye'de; Molla Nureddinî Câmî zat-ı şerifin musiki üzerine risalesi vardır. Târik-i Nakşîbendiye'de pîr-i sânîdir. Kim biliyor? Zamanımızda moda, Hintlilerin şakrası var ya, Şah-ı Nakşîbend Efendimizin "Letaif Noktaları"nı kim biliyor? Dolayısıyla bizim her şeyi öğrenmek için başkasına ihtiyacımız yok. Kendi kendimizi öğrenelim, bize yeter.

Ö. Tuğrul İnançer

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.