16 Ekim 2015

Bekir Sıdkı Sezgin - Anılarda Kalanlar (TRT4)I. Eser:

Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin
Hemîşe hem-dem-i sad nâle vü efgān eden sensin
N'ola senden edersem hûn-i nâ-hak-geştemi dâ'vâ
Dem-â-dem bağrımı hasretle zîrâ kān eden sensin

Beste: Hacı Sâdullah Ağa
Makam: Sûzidil

II.Eser:

Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
Seylâb arayan hüzn’ile tufânımı görsün
Sevdazedelik bilmeğe meyyal ise her kim
Ya zülfünü, ya hâl-i perişanımı görsün

Beste: Tanbûri Ali Efendi
Güfte: Nevres Bey
Makam: Suzidil

III. Eser

Udla Giriş Taksimi: Cinuçen Tanrıkorur

Seni arzû eder bu dîdelerim
Görebilmek dem-â-dem işve-gerim
Yok tahammül devâm-ı firkatine
Gece gündüz gamınla âh ederim

Beste: Lemî Atlı
Güfte: Hüseyin Avni Bey (Yenişehirli)
Makam: Uşşak

IV. Eser:

Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
Gece doğmuş benim baht-ı siyahım
Güzel gün görmeye var iştibahım
Gece doğmuş benim baht-ı siyahım

Beste: Şevkî Bey
Güfte: Bahriyeli Vâsıf
Makam: Uşşak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.