01 Ekim 2015

Münâdîler nidâ eylerMünâdîler nidâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a
İşiden cân fedâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a

Yeter dünyâya rağbet
Yeter câha muhabbet
Hakk'ı bulmağa himmet et
Gel Allah'a gel Allah'a

Derûnundan edüb âhı
Koma gâfil sehergâhı
İşit "firrû ilallah"ı
Gel Allah'a gel Allah'a

İçüb vahdet şerâbından
Ko gitsin aradan sen ben
Sakınma dostdan düşmenden
Gel Allah'a gel Allah'a

Beğim ölmezden evvel öl
Hayât-ı câvidânı bul
Ola gör bir kapıya kul
Gel Allah'a gel Allah'a

Bülend et himmeti âşık
Ko isneyniyyeti âşık
Bulagör vahdeti âşık
Gel Allah'a gel Allah'a

Muhabbet sâgarın nûş et
Beğim deryâ gibi cûş et
Hüdâî'nin sözün gûş et
Gel Allah'a gel Allah'a

Nutuk: Azîz Mahmûd Hüdâyî [k.s]
Beste: Zekâîzâde Hâfız Ahmed Irsoy
Makam: Bayâtî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.