21 Ekim 2015

Tevhid Bahri: Mustafa BaşkanMefhar-i mevcudât
Hazret-i Fahr-i Âlem Muhammed Mustafâ râ Salevât.

Allah âdın zikridelim evvelâ,
Vâcib oldur cümle işde her kulâ.

Allah âdın her kim ol evvel anâ,
Her işi âsân ider Allah anâ.

Allah âdı olsa her işin önü,
Hergiz ebter olmaya ânın sonu.

Her nefesde Allah âdın di müdâm,
Allah âdıyle olur her iş tamâm.

Bir kez Allah dise aşk ile lisân,
Dökülür cümle günah misl-i hazân.

İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen,
Her murâda erişür Allah diyen.

Aşk ile gel imdi Allah diyelim,
Derd ile göz yaş ile âh îdelim.

Ola kim rahmet kıla ol pâdişah,
Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh.

Birdir ol, birliğine şek yok dürür,
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür.

Cümle-âlem yoğ iken ol var idi,
Yaradılmışdan ganî cebbâr idi.

Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek,
Arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek.

Sun' ile bunlârı ol, vâr eyledi,
Birliğine cümle ikrar eyledi.

Kudretin izhâr edüp hem ol celîl,
Birliğine bunları kıldı delîl.

"Ol !" dedi bir kerre vâr oldu cihân,
"Olma !" derse, mahv olur ol dem hemân.

Pes Muhammeddir bur varlığa sebeb,
Sıdk ile ânın rızasın kıl taleb.

Ey azizler, işte başlarız söze,
Bir vasıyyet kılarız illâ size.

Ol vasıyyet idirem her kim tuta,
Misk gibi kokûsu canlardâ tüte.

Hak-Teâlâ rahmet eyleye anâ,
Kim beni ol bir dua ile anâ.

Her kim ki diler bu duada buluna,
Fâtiha ihsân ede ben kûluna.

(Mevlid-i Şerif-in müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhu için, sevgili peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin aziz ve temiz ruhu için, ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için el-Fatiha.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.