13 Kasım 2015

"Dilini kaybeden düşüncesini kaybeder."


Sanat insan için uğraşılmaya değmez bir meşguliyet haline gelmişse, o insan yaşama düzenini mekanik kılmış demektir. (...) Muhayyilenin inkâr edilmesi insanın umutlarını yıkması ve böylece hırçın ve yıkıcı olması demektir. (...) Modern savaşlar soyut yönetim mekanizmalarının, sun'î iktisat mekanizmasının insanı özünden yani varoluşundan kopartarak onu eşkiyalaştırmak ve birer nesne mesabesine indirgemek suretiyle çıkardıkları vur-kır'dan ibarettir. (Bu sözler, başta belirtilen William Blake'in şu sözünün açıklanması sadedinde dile getirilmiştir: "Sanat alçaltıldı, muhayyile inkâr edildi /Savaş yönetti milletleri.) (s.134)

Bir milleti köleleştirmenin en etkili yolu, benim bildiğim kadarıyla o millette yaşayan ahengi bayağılaştırmaktır. Dilini kaybeden düşüncesini kaybeder. Ama eğer ahengini muhafaza ediyorsa dilini yeniden ele geçirebilecek gücü toparlayabilir. Ahengi bayağılaşmış olan millet düşüncesinin yeniden ele geçirilmesi gerektiği düşüncesine ulaşmakta bile güçlük çekecektir. Türkiye'de arabeskin zaferi ile bankerlerin zaferi birbirine paraleldir. Müslümanca tavır benimsemeyi kendine birinci mesele edinmiş insanların sahip oldukları ahenge önem vermeleri, bu ahengin seviyesini yükselltmek için sürekli çaba harcamalar zaruretine inanıyorum. (s.138-139)

...Verdiğimiz bütün bu örneklerden anlaşılıyor ki resmî ve otoriter kafa yapısı musikinin kalitesinden, inceliğinden, seviyesinden çok onun uyandırdığı etki ile alâka kuruyor. (s.141)

İsmet Özel, Üç Zor Mesele

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.