27 Kasım 2015

Ey gönül kendini veznetmeye kantâr ara bulEy gönül kendini veznetmeye kantâr ara bul
Yürü kantârına hâlis olan ayâr ara bul
Ne kazandın bu mülk-i fânî-i fenâya geleli
Serserî gezme boşa zikr ile Settâr ara bul

Saltanat mülk ü konak bir gün elinden gidecek
Sana bir ev yapacak bâkîde mimâr ara bul
Bu nefis seni bir gün dosta düşmân edecek
Yürü dil mülküne bir ehlî kumandân ara bul

Aldanma azîzim bu dünyânın nakşına nakkâşına
Hazret-i Âdem gibi girsen hezârân yaşına
Âkıbet bir gün gelirsin şu musallâ taşına
Kapatırlar seni bir hâl-i harâba yalnız
O karanlık gecede kendine bir dost ara bul

Ümmete farz olunan savm u salât hacc u zekât
Ol şefâat şerefi Ahmed-i Muhtâr ara bul
Ey Cevâbî ara gör sen dahî derdine ilaç
Kevserin sâkîsi olan Hayder-i Kerrâr ara bul

29 Temmuz 1982 tarihinde, Âsitâne-i Hazret-i Nureddin Cerrâhî'de, Muzaffer Efendi Hazretleri tarafından Kıyam İsm-i Celal Zikri esnasında okunmuşdur...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.