03 Aralık 2015

İsmail Kara: "Türkiye'de dinle alakalı olmayan hiçbir mesele yoktur."


Bu topraklarda İslam'ın bir problem alanı olmasına başlamasının tarihi Cumhuriyetten daha eskidir. Cumhuriyetin ikinci dönemi 1924 yılından sonra bugüne kadar problemin derinliği ve cesameti artarak devam edecektir. Her problem aynı zamanda bir imkandır. Siyasi merkez modern dönem Osmanlı tarihinden devralarak din meselesini çok ciddi bir mesele olarak ele almıştır ve ele almaya devam etmektedir. Türkiye'de dinle alakalı olmayan hiçbir mesele yoktur. Siyaset ve devletin önemli kurumları çok önemli bir taraftır. Uluslar arası çevreler Türkiye'de din meselesiyle çok yakından ilgilenirler. Din meseleleri açısından, Osmanlı modernleşmesinin bir devamı gibidir. 1924 yılından itibaren başlayacak olan dönem Türkiye'nin dini meseleler açısından en sıkıntılı ve problemli dönemidir. Müslüman Türk halkı, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca dini alanın siyasi bir tartışma ve mücadele alanı olmasından uzak durmuştur.

Bütün Cumhuriyet tarih boyunca bugün dahil olmak üzere dini alanı düzenleyen mevzuatın hem kendisi hem icraatı esas itibariyle muğlak ve müphemdir. Bu muğlaklık ve müphemlik bugünde devam ediyor. Cumhuriyet tarihi tek tip bir bakış acısıyla dini meseleleri değerlendirilemez. Bu topraklarda dinle devlet birbirinden ayrıldığı zaman ikisi de tanımsız hale gelir, kültürel olarak. Kültürel olarak bunları birbirinden ayıramazsınız.

Prof. Dr. İsmail Kara
(Radikal, 03.12.2015)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.