02 Aralık 2015

Kim umar senden vefâyıKim umar senden vefâyı
Yalan dünyâ değil misin
Muhammed Mustafâ'yı
Alan dünyâ değil misin

Kasdedip halkın özüne
Toprak doldurup gözüne
Ehl-i gafletin yüzüne
Gülen dünyâ değil misin

İşin gücün dâimâ yalan
Çok kişiden arta kalan
Nice kerre boşaluban
Dolan dünyâ değil misin

Mazlûmun boynunu büken
Zâlime ziyâfet çeken
Bataklığa sürükleyen
Dünyâ değil misin

Kimini haddini bildiren
Kimini yerden yere çalan
Kimini mecnûn gezdiren
Kimini anadan babadan
Ayıran dünyâ değil misin

Âşık Yûnus sür safâyı
Sür safayı çek cefâyı
Ol Muhammed Mustafâ’yı
Alan dünyâ değil misin

*İlk üç kıta, Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin dîvânında yer alan bir nutk-i şerîfdendir... Sebilci Hüseyin Efendi'nin okuduğu diğer kısımlar Âşık Yûnus Hazretlerinin bir nutkundan olsa gerekdir...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.