08 Aralık 2015

Sufi Gözüyle Kadın


Tasavvuf ve tarikat mensuplarının kadınla ilgili görüşlerini ortaya koyarken, onların fikir ve tavırlarını doğru bir şekilde tesbit edip en güvenilir kaynaklara dayanmaya özellikle özen gösterdik. Bununla birlikte, bu konuyu yorumlama ve değerlendirme durumunda kaldığımız zaman kendi ölçülerimize göre gelenek içinde akılcı ve gerçekçi olmaya çaba harcadık.

Mutasavvıfların kadın konusundaki fikir ve yorumları, mutasavvıf olmayan İslam alimlerinin, yani ulemanın aynı konudaki görüşleriyle geniş ölçüde örtüşmektedir. Her iki zümre de aynı kültür çevresinin mensupları olmaktan başka, Kur'an ve Hadis'e dayandıklarından fikir ve kanaatlerinin belli bir ölçüde çakışması normaldir.

Sufi Gözüyle Kadın
Süleyman Uludağ, 126 Sayfa
http://www.insankitap.com/kitap/sufi-gozuyle-kadin-suleyman-uludag/37832

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.