21 Aralık 2015

Vecd esnasında sûfilerin geçirdikleri hâller


Tabiînden Zürâre b. Evfâ imam olur, "Rakka" şehrinde halka namaz kıldırırdı. "Sûra üflendiği zaman" [Müddesir, 74/8] mealindeki ayeti okuyucunda, kendinden geçti ve mihrapta öldü. Hz. Ömer "Şüphesiz ki Allah'ın azabı vukua gelecek ve onu hiçbir kimse geri çevirmeye muktedir olmayacaktır"[Tûr, 52/7-8] mealindeki ayetin okunduğunu işitince bir çığlık attı ve bayılarak yere yığılıverdi. Kaldırıp evine götürdüler, evinde bir ay kadar hasta yattı. Tabiînden Ebû Cerîre, Salih er-Mürrî Kur'an okumuş, o da hüznünden feryat ederek ölmüştü. İmam Şâfiî "Bugün onlar konuşmazlar, izin de verilmez ki özür dileyeler" [Murselat, 77/35-36] mealindeki ayeti okuyan birini dinlemiş ve baygınlık geçirmişti. Al b. Fudayl "Halk Rablerine hesap vermek için kalktıkları vakit" [Mütaffifîn, 83/6] mealindeki ayeti okuyan birini dinlemiş ve bayılarak yere düşmüş, işte vecd esnasında sûfilerin geçirdikleri hâller de aynen böyledir.

Gazzâlî, İhyâ, c. II, s. 294

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.