09 Şubat 2016

Tecelli şevk-î dîdârın, beni mest eyledi hayrânTecelli şevk-î dîdârın, beni mest eyledi hayrân
"Ene-l hâk" sırrını ânınçün kılmazam pinhân

Acep hayrân u mestem kim, bilişten bilmezem yari
Gözüm her kanda kim baksa, görünen suret- î Rahmân

Benim her dertlü dermanı, benim her ma'denin kanı
Benim ol durr-i bi hemtâ, benim ol bahr-i bî pâyân

Semada sırr eder sırrım, cihânı tuttu envârım
Mukaddesler cemisi, benim sırrımda sergerdân

Bu ay-u gün bu yıldızlar, bu giceler bu gündüzler
Bu yazlar kışlar-u güzler, benim emrimdedir yeksân

Çürümüş tenlere bir kez, eğer dirsem "bi izni kum"
Yalın ayak u baş açık, duralar kamusu uryân

Benim ilm-i ledünnümde, hezarân hızr olur âciz
Benim her bir tecellimde, nice bin Musa'lar hayrân

Cihân tılsımının bendi, benim elimdedir şimdi
Benim bugün bu meydanda, benimdir top ile çevgân

Benim şâhı bu meydanım, benim devri bu devrânın
Benim canı bu canların, benimle diridir her cân

Benim Mansur'u dâr iden, benim ağyarı yâr iden
Benim her varı var iden, benim hem giden hem duran

Değilim oddan-u sudan, veya toprak veya yilden
Ben irden var idüm irden, henüz yoğidi bu ezmân

Zamansız bizamanım ben, nişansız binişanım ben
Dü alemde hemânım ben, benim görünen hem gören

Görürsün suretâ adem, benim emrimdedir alem
Feleklerle melekler hep, bana mahkumdur ins ü cân

Sanırsın Eşrefoğlu'yam, ne Rumî 'yem ne İznikî
Benem ol daim ü bâkî, göründüm sureta insan

Nutk-i Şerîf: Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.