18 Nisan 2016

Kasîde: Sünbülün Râyihasın Turna-i Cânân GetirirSünbülün râyihasın turna-i cânân getirir
Lutfeder bâd-ı sabâ derdime dermân getirir

Ben derim nükhet-i zülfün getir ey bâd-ı sabâ
O gider bâşıma sevdâ-yı perîşân getirir

Ben derim Yesrib'e git nâmeyi cânâna ilet
O gider sürat ile katlime fermân getirir

Küfr-i zülfüne urefâ pertev-i îmân dediler
O nice küfr idi yâ Rab gören îmân getirir

Sâbitâ gam yeme ki her zillet içinde lezzet
Gökyüzü ebr-i feşân bağlasa bârân getirir

Okuyan: Hâfız Emin Işık Hocaefendi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.