30 Mayıs 2016

İmza Günü: Mahmud Erol Kılıç


"Tasavvuf, bir bilgi değil bir düşünce tarzıdır, bir metottur. O yolu, o usûlü takip ederek başka hiçbir yoldan elde edemeyeceğiniz bilgilere ulaşırsınız. Nasıl bir yoldur bu yol? Geçici, değişken olandan ziyade, özde yatan kalıcı esasların araştırılmasına yönelik bir yaklaşımdır. Bu düşünce tarzı, tarihî süreç içerisinde kendisine bağlı bir kültür, sanat, bilim ve medeniyet tarzı doğurmuştur ve bu konudaki besleyiciliği son asırda olduğu gibi salt teorik bir spekülasyon alanı oluşturmamıştır. Hemen hemen bütün hakiki tarihçiler, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok geleneksel toplum insanının ilmî, dinî, ekonomik, etik, estetik ve bürokratik yaklaşımlarının arka-planında tasavvuf denilen bu dünya görüşünün yatmakta olduğuna dikkat çekmişlerdir. Eskiden herkes birbirine, “İntisabınız nereye?” diye sorarken bugün bir tarikata intisap etmiş olmanız neredeyse toplumsal bir ayıp derekesine inmiş bulunmaktadır."

Kitap hakkında: 
http://gizlenentarihimiz.blogspot.com.tr/2016/03/anadolu-tasavvuf-tarihine-notlar-i.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.