02 Mayıs 2016

Millet kavramına dair


Millet, din gibidir. Yüce Allah'ın kullarına İlahi huzura ulaşmaları için Peygamberlerinin dilinden koymuş olduğu hükümlerdir. Millet ile din arasındaki fark şudur: Millet sadece isnat edilen bir peygambere izafe edilir. Millet, Allah'a veya Peygamberin ümmetinden bir kişiye izafe edilerek kullanılmaz. Yani şeriata mensup fertler için değil de ancak şeriatı taşıyanlar için kullanılır. Millet, Allah'ın koyduğu şeriata uygun şeye denir. Din ise, itaat anlamında olup, onu yerine getiren kişi için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: İbrahim'in milletine hanif olarak tabi olun. (Âl-i İmran 3/95).
- Seyyid Şerif Cürcani, Tarifat

Millet kavramı, tıpkı din kavramı gibidir. Yüce Allah'ın peygamberleri aracılığı ile kulları için belirlediği hükümler manzumesidir. İnsanlar bu hükümlere uyarak O'nun rızasına kavuşurlar. Millet ile din kelimesi arasındaki fark ise, millet kavramının sadece peygamberlere isnat edilebilmesidir. Yüce Allah şöyle buyurur: İbrahim'in milletine uyun! (Âl-i İmran 3/95). "Atalarımın milletine uydum." (Yusuf 12/38). Millet Yüce Allah'ın belirlediği şey ölçü alınarak, din ise onu yerine getiren kişi baz alınarak söylenmiştir.
- Ragıp İsfahani, Müfredat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.