03 Mayıs 2016

Mirac Bahri II: Mustafa Başkan

Hakk Teâlâ’dan erişti bir nidâ
Yâ Muhammed ben sana kıldım atâ

Ümmetini sana verdim ey Habîb
Cennetimi anlara kıldım nasîb

Ey Habîbim nedir ol kim diledin
Bir avuç toprağa minnet eyledin

Ben sana âşık olunca ey şerif
Senin olmaz mı dü-âlem ey lâtif

Zâtıma mir’at edindim zâtını
Bile yazdım adım ile adını

Hem dedi kim yâ Muhammed ben seni
Bilirem göremeğe doymazsın Beni

Sen ki mi'râc eyleyûb etdin niyâz
"Ümmetin mîrâcını kıldım namâz"

Avdet edûp davet et kullarımı
Tâ gelûben göreler dîdârımı

Sen ki mi'râc eyleyûb etdin niyâz
"Ümmetin mîrâcını kıldım namâz"

Her kaçan kim bu namâzı kılalalar
Cümle gök ehli sevâbın bulalar

Çünkü her türlü ibâdet bundadır
Hakka kurbiyetle vuslat bundadır

Sıdk ile beş vakit olundukça edâ
Elli vaktin ecrin eyler Hak atâ

Tarfetül-ayn içre ol Fahr-i cihân
Ümmühân'ın evine geldi hemân

Her ne vâki oldu ise serteser
Cümlesin eshâbına verdi haber

Dediler: "Ey Kıble-i İslâmü dîn
Kutlu olsun sâna mîrâc-i güzîn

Biz kamûmuz kullarız sen şâhsın
Gönlümüz îçinde rûşen mâhsın

Ümmetin olduğumuz devlet yeter
Hizmetin kıldığımız izzet yeter!

Süleyman Çelebi Hz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.