13 Haziran 2016

Hattat, şair ve iyi bir bestekâr: VI. Mehmed VâhideddinSon Osmanlı padişahı VI. Mehmed Vâhideddin hattat, şair ve iyi bir bestekârdı. Klasik Türk mûsıkîsi farklı makamlarında bestelediği 63 eserden günümüze 41 eseri ulaşmıştır. Bunlar arasında Sultan III. Selim'in "Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsun etdi felek" şiirini sûzinâk makamında; Şeyh Gâlib'in "Ey nihâl-i işve bir nevres fidanımsın benim" şiirini ferahnâk makamında; "Gencînen olsam vîrân edersin" adlı şiirini sazkâr makamında; Fuzûlî'nin "Dost bî-pervâ felek bî-rahm devrân bî-sükûn" şiirini nihavend makamında bestelemiştir. Taif'teyken bestelediği şarkıların güfteleri daha çok vatan hasretini ve geride bıraktıklarından haber alamamanın acılarını yansıtır.

Türkân Alvan, M. Hakan Alvan, Saz ve Söz Meclisi, sf. 164

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.