15 Haziran 2016

Ken'an Rifâî Sempozyumu KonseriSolist: Elif Ömürlü Uyar
Klasik Kemençe: Lâle Akay Umul
Kanun: Gül Güldaş
Ud: İbrahim Kararoğlu
Bendir: Meleknaz Keleş
Dâire: Sibel Yel

1. Nihâvend İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: Ken’an Rifâî Hz.
Usûl: Düyek

Gafil, ne için usanmıyorsun
Hâlâ mı cihâna kanmışın sen
Hak’dan da mı hiç utanmıyorsun
Gafletlere pek de dalmışın sen

2. Nihâvend İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: Ken’an Rifâî Hz.
Usûl: Düyek

Ey Habîb-i Zülcelâl, mâşûk-ı Rabb-i Kibriyâ
Sensin ancak, pâdişâh-ı âzamı her dü serâ
Lâ-yuad isyân ile geldim huzûra pür-hicâb
Kıl şefâat, merhamet, mahbûb-i yektâ-yı Hudâ

3. Hüseynî Bûselik İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: Yusuf Ömürlü
Usûl: Düyek

Can mısın, cânân mısın, sayyâd-ı bî-âmân mısın
Söyle dilber, yoksa sen bir âteş-i sûzân mısın
Kalb-i uşşâka senin bir gamzen âteşler saçar
Söyle Allah aşkına, sen Yûsuf-ı Ken’ân mısın

4. Hisar Bûselik İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: Vasfi Emre Ömürlü
Usûl: Düyek

Gel ey derviş, seninle sözleşelim
Garîbiz biz, bu dünyâda bilelim
Gönülden hubb-i dünyâyı silelim
Cihan köprüsünü bir hoş geçelim

Taksim

5. Acem Aşîran İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: İzzeddin Hümâyî Bey
Usûl: Müsemmen

Yâ Rifâî, ben seninle ahd ü peymân eyledim
Şem’-i dîdârında yaktım cismi, kurbân eyledim
İttisâlim pek kadimdir, nerde olsam ben, senin
Dâimâ nûr-i cemâlin, aşk u îmân eyledim

6. Acem Aşîran İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: İzzeddin Hümâyî Bey
Usûl: Sofyan

Ben ben isem, canda değil
Ben sen isem, tende değil
Sen ben isen, ten can olur
Can ten olur, bende değil

7. Hicazkâr İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: İzzeddin Hümâyî Bey
Usûl: Sofyan

Bir nokta idim, kıldı beni kamet-i Tûbâ
Giydirdi elifden beni tâ yâ’ye o Mevlâ
Âyanda iken gizlice bir gevher-i yektâ
Rabbim beni kıldı ulu bir Kâbe-i ulyâ

8. Hicazkâr İlâhî
Güfte: Ken’an Rifâî Hz.
Beste: Ken’an Rifâî Hz.
Usûl: Sofyan

Rifâî Seyyid Ahmed’dir figanım
Nasıl onsuz geçer bir dem zamânım
Mürüvvet yâ Rifâî, sen emânım
Hemân aşkın benim dînim, imânım

Ses Kaydı ve Video: Adnan Kurtul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.