13 Haziran 2016

Meşakkat çekmeyen bulmaz terakki

Borlu Ahmed Kuddûsî [k.s.]
(1769-1849)
Ol kadar iksâr-ı zikr it ki münâfıklar sana
Diyeler Mecnûn mürâ'î 'aklı yok erkânı yok

Celîsidir Hudâ çün zâkirinin
İbâdet var mıdır ezkâra benzer

Nâsa görünme hem görme nası bulgıl selâmet
Rü'yetde gaflet gafletde hıclet olmamak olmaz

Reva mı subha dek yatub uyuman
Dün ü gün hâb ile merdân olunmaz

Meşakkat çekmeyen bulmaz terakki
Belâsız vuslat-ı cânân olunmaz

Ma'şûkına elbetde irer 'âşık eğer kim
Ağyarını terk eyleyüben gitse yolınca

Mer'aşîzâde Borlu Ahmed Kuddûsî [k.s]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.