10 Haziran 2016

Sermayenin mekik yağı AKP'nin kutlu yürüyüşü

Çizim: Pawel Kuczynski
Günümüzün vukuatına aslımıza dair kaziyenin ışığında bakmağı reddediyorsak dil ile neyi ikrar ettiğimiz bahsinde gaflete düşmüşüz demektir. İçinde nefes almağa çabaladığımız dünya küreselleşmiş dünyadır ve Türkiye mahir bir katakulli ile aslını küreselleşme çabasında arayan insanların dominyonu haline getirilmiştir. Dünyanın küreselleşmesine giden en geniş yolu kapitalizmin ve sosyalizmin barış içinde bir arada yaşayabileceği fikri açtı. Bu fikre paralel olarak Türkiye’yi Cumhuriyet’in ilânı ve tek parti iktidarıyla Dünya Sistemi emrine sokan mantık AKP yönetimiyle hortlatılabildi.

Her şey gözümüzün önünde, faili malûm tarzda cereyan ediyor. Nasıl hiç kimse TL amblemi olarak karşımıza çıkan haça itiraz etmiyorsa Türk milletinin düşmanlarının milletin sözcüsü olarak algılatılma çabalarına da itiraz etmiyor. Böylelikle zirvesi Balkan harpleriyle idrak edilen Türkiye’yi haritadan silme çabalarının bir adı da “Kutlu Yürüyüş” oluyor. Eğer MÜSİAD beynelmilel büyük sermayenin emrinde ve hizmetinde faaliyet göstermekten imtina etseydi bugün kimse Kutlu Yürüyüş lâfzını ağzına alamazdı. Beynelmilel büyük sermaye Türkiye’nin hem sosyalist bir dönüşüm geçirmesini önleme başarısının, hem de Türkiye’nin İslâmî kimliğiyle bir atılım gerçekleştirmesini önleme başarısının bayramını bir yürüyüş nizamında kutluyor. Dil ile “Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i” lâfzını ikrar edene Türk denilmiştir. Kalp ile neyi tasdik ettiğimiz eğer Tahkikat Komisyonu bir yere ve Vatan Cephesi bir hükme varabilseydi âyan olacaktı. Kalbin yolunu Kutlu Yürüyüş kesti. Kutlu Yürüyüş Tanzimat Fermanı’nın neyi tahrip ettiği, neyi ihya ettiği bilgisinin de yolunu kesiyor. Türkiye’de Lât ve Menat Allah’ın kızlarıdır diyenlerin rüzgârı esiyor.

İsmet Özel, 7 Haziran 2016
Tamamı için: İstiklâl Marşı Derneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.