24 Eylül 2016

Celaleddin Ökten'in cenazesinden bir hatıra


[Peder] "Ben gideyim Medine'ye" dedi. O zaman Fahreddin Efendi "Ne işin var?" deyip önüne geçiyordu. "Oranın Allah'ı başka mı yâ hû?" diyordu. Sonra Mehmed Zâhid Efendi hazretleri bu Medine iştiyâkına sıcak bakınca oraya gitti [intisâb etti]. Fahreddin Efendi pederin vefatını öğrendikten sonra "Yâ çok da üşür" demiş. Cenazeyi götürüyoruz, Muzaffer Efendi var cenazede. O zaman hazret Cerrâhî hulefâsından... Dervişleri ile birlikte Fatih Câmii'nden aldık pederi, Edirnekapı'ya doğru arka yoldan gidiyoruz. Cerrâhi âsitânesine giden dört yola gelince Muzaffer Efendi dedi ki "Dönelim de hâcet penceresinden bir niyaz edelim". "Nakşî cemaâtinden bir zât, lüzum yok, o zaten başka bir efendiye intisâb etmişti" dedi [başka biri]. Muzaffer Efendi'nin cevabı pek ârifâne oldu; "Demek başka bir gül daha koklamış Hocaefendi". Hepsine rahmet olsun.

Sadettin Ökten, Hayatımdan Portreler, sf. 50

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.