TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

11 Ekim 2016 Salı

Bir Kişi Kim Hakk'a Âşıkdır Hakk'a Zâtî Yâr OlurBir kişi kim Hakk'a âşıkdır Hakk'a zâtî yâr olur
Âşık-ı sâdık muhibb ü tâlib-i dîdâr olur

Çün elest bezminde "lâ"yı ref' edüb "illâ" diyen
Ahdine sabit-kademdir "sâdıkü'l ikrâr" olur

Mâl u mülk ü devlet ü dünyâya vermez gönlünü
Bende-i "âl-i abâ" gencîne-i esrâr olur

Cân ü dilden kim vücûdun râh-ı Hakk'a bezleder
Rûz-i mahşerde şefî'i Hayder-i Kerrâr olur

Vâsıl-ı dîdâr-ı Hakk ol kişidir kim Hilmîyâ
Her nefesde câm-ı cem-i tecrîd ile hüşyâr olur

Nutk-i Şerîf: Hilmi Dede
Okuyan: Sebilci Hüseyin Efendi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder