21 Kasım 2016

Kaside: Lâ deme gel zâhidLâ deme gel zâhid illâ gizlidir "âdem"dedir
"Alleme'l esmâ" hem müsemmâ gizlidir "âdem"dedir

Can gözün bîdâr edüp ibretle kılsan bir nazar
Kudret-i Bârî Teâlâ gizlidir "âdem"dedir

Hızr ile Musâ'ya hem bin bir tekellüm eyleyen
Hikmet-i Tûr ile Sînâ gizlidir "âdem"dedir

Mürsel-i mu'ciz-nümâ kim mürdeler ihyâ eden
Hemdem-i Mehdî Mesîhâ gizlidir "âdem"dedir

"Nûr-i Rabbü'l-âlemîn"dir "rahmete'n-li'l-âlemîn"
Fazl-ı Ahmed sırr-ı Tâhâ gizlidir "âdem"dedir

"Hâzihî cennâtü adn" ve sidre-i huld-i berîn
Kevser ü hûrî vü tûbâ gizlidir "âdem"dedir

Her nefes bu nüh-felek çerh üzre devrân eyleyen
Künbed-i arş-ı muallâ gizlidir "âdem"dedir

Cümle eşyâyı bir yüzden müsennâ gösteren
'Aks-i mir'ât-ı mücellâ gizlidir "âdem"dedir

Hilmîyâ gel âdemi bil âdemîsin âdemî
Hâtem ile mühr-i ulyâ gizlidir "âdem"dedir

Nutk-i Şerif: Tarîk-i Bektâşiyye Meşâyihinden Hilmi Dede Hz.
Okuyan: Sebilci Hüseyin Efendi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.